Izrada armirano betonskog bazena i fasade

Armirani betonski bazen je trajna i izdržljiva opcija za bazen u dvorištu, dok isto tako izrada fasade za cjelokupnu sliku objekta daje potpuni dojam.

Projekt za izradu ovakvog bazena uključuje korake kao što je priprema terena, postavljanje armature, izlijevanje betona te završni radovi poput brušenja i bojanja unutrašnjosti bazena, postavljanja keramičkih pločica i ugradnje opreme za filtriranje vode te ugradnja svih vrsta folija.

Izrada fasade proces je koji sadržava pripremu površine, postavljanje toplinske izolacije, postavljanje armirajuće mreže te nanošenje završne žbuke.