Sanacija starog krovišta te izrada nove termo fasade

Izvršili smo saniranje starog krovišta te izradili termo fasadu.

U procesu izrade krovišta i termo fasade izvršili smo skidanje starog krovišta, postavljanje novoga krovišta te izradili novu termo fasadu.