Za novi sjaj vašeg doma - novi sjaj zadar

Jedan izvođač za sve radove!

Novi Sjaj Zadar je tvrtka koja objedinjuje tim s višegodišnjim radnim iskustvom.
Pružamo uslugu svih djelatnosti koordinacijom naših timova te garantiramo brzu izvedbu radova.

Zidarski radovi

Zidarski radovi su različiti građevinski radovi koji se odnose na izgradnju ili obnovu zidova u zgradama ili drugim građevinama. To može uključivati postavljanje blokova, cigli ili betonskih zidova, ugradnju armature, betoniranje temelja, izgradnju ili popravak zidova, kao i postavljanje završnih slojeva, kao što su žbuka ili boje.

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije su postupak ugradnje električnih kabela i drugih komponenti u zgradama ili drugim objektima kako bi se osiguralo sigurno i učinkovito funkcioniranje električnih uređaja i sustava. To može uključivati ​​instaliranje utičnica, prekidača, rasvjetnih tijela, razvodnih ormarčića, kao i povezivanje električnih uređaja s glavnom električnom mrežom.

Vodoinstalacije

Vodoinstalacije su postupak instaliranja cijevi i drugih komponenti u zgradama ili drugim objektima kako bi se osigurao protok vode za različite potrebe, kao što su opskrba vodom, odvodnja i grijanje. To može uključivati ​​instaliranje cijevi, slavina, ventilacija, pumpi, bojlera, kao i popravke oštećenih cijevi ili ostalih komponenti.

Klimatizacije

Postavljanje klimatizacije u stambenim jedinicama podrazumijeva odabir i montažu odgovarajuće vrste klima uređaja, a obuhvaća postavljanje cijevi, električnih kabela i drugih potrebnih komponenti koje osiguravaju funkcionalnost klima uređaja, odnosno instalaciju vanjske i unutarnje jedinice.

Podna grijanja

Podno grijanje je sustav grijanja koji se postavlja ispod podne obloge i zagrijava prostoriju putem električne energije ili topline vode. Ovakav proces uključuje postavljanje cijevi ili električnih grijalica ispod podne obloge, povezivanje s glavnim izvorom energije te podešavanje temperature.

Zemljani radovi (Iskopi)

Zemljani radovi ili iskopi su građevinski radovi koji se bave uklanjanjem zemlje, kamenja i drugih materijala s gradilišta, a mogu biti različitih veličina i dubina, ovisno o namjeni gradnje i terena. Ovi radovi su neophodni u gradnji objekata jer se pripremaju temelji te se postavljaju cijevi, kablovi i druge infrastrukturne instalacije.

Keramičarski radovi

Keramičarski radovi su procesi ugradnje i renovacije keramičkih pločica, a sami radovi uključuju pripremu podloge, postavljanje pločica, fugiranje, brtvljenje i završno čišćenje.

Soboslikarski radovi

Soboslikarski radovi su procesi bojanja i ukrašavanja unutarnjih i vanjskih zidova u kućama, stanovima, uredima i drugim prostorima, a radovi uključuju pripremu površine, temeljno premazivanje, nanošenje boje i završno čišćenje.

Termo fasade

Termo fasada odnosi se na vanjski dio zgrade, a služi kao izolacijski sloj namijenjen poboljšanju toplinske izolacije. Termo fasade se često izrađuju od stiropora ili mineralne vune i obično se sastoje od više slojeva.

Aluminijska i PVC stolarija

Ugrađujemo sve vrste ALU i PVC stolarije poput vrata i prozora koje se koriste u gradnji zgrada, kuća i drugih objekata, a tvrtka Novi Sjaj Zadar nudi demontažu i ugradnju ALU I PVC stolarije

Tesarski radovi (Sanacije krovišta)

Izrada svih vrsta krovišta i sanacija starih.

Parketarski radovi

Parketarski radovi su procesi ugradnje, renovacije i održavanja parketa. Ovi radovi uključuju pripremu podloge, postavljanje parketa, brušenje, lakiranje i poliranje.

Izrada svih vrsta bazena

Postoje različite vrste bazena, a postupak izrade obično uključuje iskop, postavljanje armature, betoniranje, oblaganje i završnu obradu. Uz to, instaliraju se filteri, pumpe, rasvjeta, grijanje te se uređuju okolne površine.

Savjetovanje oko izvođenja radova

Savjetovanje oko izvođenja radova uključuje pružanje stručnih savjeta i preporuka vezanih za različite aspekte izvođenja građevinskih radova, a može uključivati procjenu potreba, planiranje projekta, odabir materijala i opreme, upravljanje projektom te osiguravanje kvalitete. Cilj savjetovanja je osigurati uspješno izvođenje radova, uz smanjenje rizika, troškova i vremenskih ograničenja.

Izrada nacrta i projektiranje

Izrada nacrta i projektiranje su ključni koraci u planiranju i izvođenju građevinskih projekata. Ovi procesi obuhvaćaju izradu detaljnih planova i skica te proračune i analize različitih faktora poput statike, tehnoloških i funkcionalnih zahtjeva. Cilj je osigurati sigurnost, funkcionalnost i estetiku, te smanjiti rizike i troškove pri realizaciji projekta.

Hidroizolacija

Ugrađujemo sve vrste hidroizolacija kao što su premazi, ljepenke folije te izrada ravnih krovova.
Adaptacije Zadar
Jedan izvođač za sve radove

Za novi sjaj vašeg doma i prostora
- Novi Sjaj Zadar

Pružiti kvalitetne i stručne usluge adaptacije interijera i eksterijera, u skladu sa željama i potrebama naših klijenata. Kroz suradnju s našim stručnim timom, želimo stvoriti funkcionalne i estetski privlačne prostore koji će poboljšati kvalitetu života naših klijenata.

Postati prepoznatljiva tvrtka na području adaptacija, te pružati visoko kvalitetne usluge koje će premašiti očekivanja naših klijenata.